Velkommen til Spesialistklinikken Union Brygge.

I sommer er telefontid begrenset til kl 10-12 mandag til fredag.
Klinikken holder sommerstengt fra fredag 17.juli til mandag 4. august.
Ved behov for akutthjelp utenom telefontid, kontakt oss på mail:
post@spesialistklinikken-ub.nhn.no

Ved behov for akutthjelp i perioden med sommerstenging, vennligst kontakt egen tannlege.

Vi minner om at du ikke skal møte til tannbehandling ved symptomer/mistanke om COVID-19.

Riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Oss ved Spesialistklinikken Union Brygge